Ngày đấu giá:     11/11/2020

Tên tổ chức sở hữu cổ phần:       Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel)

Tên doanh nghiệp phát hành cổ phần:    Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel

Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá:              4.982.876 cổ phần

Hình thức đấu giá:           Đấu giá

Tính chất phiên:               Bán phần vốn Nhà nước hoặc vốn góp, đầu tư vào doanh nghiệp khác

Mệnh giá:            10.000 đồng/cổ phần

Giá khởi điểm:   105.500 đồng/cổ phần

Tổng số NĐT đăng ký tham gia đấu giá:   13 NĐT

+ Tổ chức:           12 NĐT

+ Cá nhân:           1 NĐT

Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua:   7.485.000 cổ phần

Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ:   13 phiếu

Tổng số lượng đặt mua hợp lệ:   7.485.000 cổ phần

Khối lượng đặt cao nhất:               1.100.000 cổ phần

Khối lượng đặt thấp nhất:            20.000 cổ phần

Giá đặt mua cao nhất:    112.000 đồng/cổ phần

Giá đặt mua thấp nhất:  105.600 đồng/cổ phần

Giá đấu thành công cao nhất:     112.000 đồng/cổ phần

Giá đấu thành công thấp nhất:   105.600 đồng/cổ phần

Giá đấu thành công bình quân:   105.907 đồng/cổ phần. Giá sàn giao dịch tại ngày đấu giá: 93.500 đồng/cổ phần

Tổng số NĐT trúng giá:   13 NĐT

+ Tổ chức:           12 NĐT

+ Cá nhân:           1 NĐT

Tổng số lượng cổ phần bán được:             4.982.876 cổ phần

+ Số lượng cổ phần trúng giá của NĐT nước ngoài:            3.828.297 cổ phần

Tổng giá trị cổ phần bán được:   527.720.205.600 đồng

Thời gian nộp tiền mua cổ phần:              Từ ngày 11/11/2020 đến ngày 17/11/2020

Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc:                Từ ngày 13/11/2020 đến ngày 18/11/2020