Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng công bố thông tin ký kết hợp đồng quản lý vận hành kênh SME với Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội. .